Aljegyző

Kazincbarcikai Város Polgármestere 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

aljegyző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában való részvétel, döntések kiadmányozása. A jegyző által meghatározott módon és mértékben részvétel a Polgármesteri Hivatal vezetésével összefüggő feladatok ellátásában, a képviselő-testületi ülések szervezésében, a testületi döntések előkészítésében. A Hatósági és Jogi Osztály vezetése. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Hatósági és Jogi Osztály 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 26 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 
 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, -jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és 
 • Közigazgatás területén szerzett legalább két év gyakorlat
 • Közigazgatási szervnél szerzett legalább egy éves vezetői gyakorlat 
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések 
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal 
 • A végzettséget igazoló okiratok másolata 
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szuromi Krisztina jegyző nyújt, a 48/514-765 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/134/2022, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 14. 
 

KolorTV élőben

Programajánló

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk