Aljegyző

Kazincbarcikai Város Polgármestere 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

aljegyző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában való részvétel, döntések kiadmányozása. A jegyző által meghatározott módon és mértékben részvétel a Polgármesteri Hivatal vezetésével összefüggő feladatok ellátásában, a képviselő-testületi ülések szervezésében, a testületi döntések előkészítésében. Jegyzői titkárság vezetése. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Jegyzői titkárság vezetése 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 
 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, -jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és 
 • Közigazgatás területén szerzett legalább két év gyakorlat
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő 

A pályázatnál előnyt jelentő feltétel:

 • Közigazgatási szervnél szerzett legalább egy éves vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések 
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal 
 • A végzettséget igazoló okiratok másolata 
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szuromi Krisztina jegyző nyújt, a 48/514-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/     366/2022, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 29. 
 

KolorTV élőben

Programajánló

III. adventi gyertyagyújtás

Mezey István Művészeti Központ udvara

IV. adventi gyertyagyújtás

Mezey István Művészeti Központ udvara

A borsodi gyökerek

Don Bosco Sportközpont

Élő betlehem

Szent János görögkatolikus templom

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk