Anyakönyvvezető

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a jogszabályban meghatározott anyakönyvvezetői feladatokat, így többek között anyakönyvezi az anyakönyvi eseményeket, ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait; közreműködik a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél; intézi az állampolgársági eskü, valamint a névváltozási kérelmekkel kapcsolatos ügyeket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 •  középiskolai / gimnáziumi érettségi

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • Anyakönyvi szakvizsga,

 • 6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvvezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok másolata,

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/306/2021, valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.

 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.november 15.                                                                                                    

 

KolorTV élőben

Programajánló

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

'56-os emlékmű

Őszi napközis tábor

Gyermekek Háza – Kézművesház

Idősek hónapja – Szécsi Pál emlékkoncert – Gergely Róbert előadása

Egressy Béni Művelődési Központ

A Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 jubileumi kiállítása

Mezey István Művészeti Központ

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk