Jogi szakreferens

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 
                        
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 

Jogi szakreferens 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések jogi szempontú véleményezése,
 • képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, a meghozott határozatok végrehajtása vagy a végrehajtásban való közreműködés,
 • a Képviselő-testület és bizottságok elé kerülő, más szervezeti egységek által készített előterjesztések jogi és törvényességi szempontból való átvizsgálása,
 • szükség szerint elkészíti az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szerződéseket,
 • általános igazgatási feladatok,
 • az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása,
 • a helyi rendelet–tervezetek jogalkotási és jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő megszövegezése,
 • a normatív utasítások (jegyzői rendelkezések, polgármesteri és jegyzői együttes rendelkezések és polgármesteri utasítások) elkészítése,
 • lakossági kapcsolattartás, tájékoztatás. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogi diploma, 
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • Hat hónap próbaidő vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat 
 • Közigazgatási szakvizsga megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okmányok 
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szuromi Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/514-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/42/2023, valamint a munkakör megnevezését: Jogi szakreferens. 
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére az allas@kazincbarcika.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 16. 
 

KolorTV élőben

Programajánló

VI. Rejtvényfejtő verseny

Mezey István Művészeti Központ

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk