Városüzemeltetési referens

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 
                            
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

városüzemeltetési referens

munkakör betöltésére.
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                         
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Kazincbarcika város közigazgatási területe.
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- A városüzemeltetés felügyelete alá tartozó: 

 1. építési kiegészítő munkák szakmai felügyelete, ellenőrzése,
 2. közmű ellátással, elektromos kivételessel kapcsolatos munkák koordinációja,
 3. valamint csapadékvíz elvezetéssel, útburkolat cserével árok fedéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása. 
 4. Üzemeltetési és karbantartási feladatok koordinációja városi szinten. 


Szakmai továbblépési lehetőség: a Városüzemeltetési osztály szervezési feladatainak koordinálása, a vezető helyettesítése.
 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak.
 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • főiskola/egyetem
 • Felsőfokú szakmai végzettség: építőmérnök, közműépítő mérnök 
 • Szakmai tapasztalat legalább 5 év 
 • Magas szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • B kategóriás jogosítvány, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónapos próbaidő vállalása,

Előny: vízi közmű építő/építész mérnöki végzettség
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról. 


A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700. Kazincbarcika Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/ 321/2022., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési referens
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi személyzeti ügyintéző részére az allas@kazincbarcika.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október. 15

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.09.07.

KolorTV élőben

Programajánló

Idősek Hónapja – Szűcs Judith műsora

Don Bosco Sportközpont

Idősek hónapja – Szűcs Judit 2. műsora

Kazincbarcika, Don Bosco Sportcsarnok

Fitt Barcika – Ringató

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Fitt Barcika – Pilates

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Fitt Barcika – Kick box

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk