Városüzemeltetési ügyintéző

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

városüzemeltetési ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Kazincbarcika város közigazgatási területe.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. A KolorAPP üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok koordinációja a szervezeti egységek között:
  - bejelentések áttekintése, 
  - problémahelyszín azonosítás, hatáskör azonosítása, 
  - delegálás: feladatkiosztás a megfelelő szervezeti egység felé.
  - visszacsatolás az elvégzett munkákról, kommunikáció a belső partnerek, ügyfelek, városlakók fe-lé. 
 2. Teljes körű ügyfélkommunikáció, szóban, írásban. A Városüzemeltetési Osztály közlemények megfo-galmazása és közzétételében való közreműködés. 
 3. Városüzemeltetési osztály szervezési feladatainak koordinálása, a vezető helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • legalább középiskola/gimnáziumi végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • B kategóriás jogosítvány, 
 • 6 hónapos próbaidő vállalása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ügyfélszolgálaton vagy üzemeltetésben szerzett tapasztalt, 
 • a város helyi ismerete,
 • logisztikai végzettség. 

Elvárt kompetenciák: 

 • jó problémamegoldó képesség, lényeglátás,
 • szervezési képesség, rugalmasság, 
 • jó kommunikációs készség, szóban és írásban,
 • precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700. Kazincbarcika Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/ 322/2022., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyin-téző.
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi személyzeti ügyintéző részére az allas@kazincbarcika.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október. 15

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.09.07.

KolorTV élőben

Programajánló

Idősek Hónapja – Szűcs Judith műsora

Don Bosco Sportközpont

Idősek hónapja – Szűcs Judit 2. műsora

Kazincbarcika, Don Bosco Sportcsarnok

Fitt Barcika – Ringató

Egressy Béni Művelődési Központ klubterme

Fitt Barcika – Pilates

Egressy Béni Művelődési Központ klubterem

Fitt Barcika – Kick box

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk