Álláshirdetések

Pályázati felhívás

igazgatói állás betöltésére

A Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott Szalézi Intézmény Fenntartó pályázatot hirdet a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. OM:201492) igazgatói álláshelyének betöltésére.

A magasabb vezetői megbízás 2019. augusztus 1-től 2021. július 31. napjáig 2 évre szól. A megbízás sikeres együttműködés esetén további 3 évvel meghosszabbodik.

A munkavállalói jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. OM:201492)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. Ellátja az intézmény szakmai és gazdasági vezetésével összefüggő feladatokat. Irányítja, összehangolja az intézmény munkáját, gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja a beosztásával összefüggő munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírás szerint a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.

Az igazgató köteles:

 1. jogait rendeltetésszerűen az iskola és a Szalézi Intézmény Fenntartó érdekeinek megfelelően gyakorolni, munkáját a Szalézi Intézmény Fenntartó vezetőivel és munkavállalóival együttműködve végezni,
 2. megismerni a Szalézi Intézmény Fenntartó célkitűzéseit, és legjobb tudásával elősegíteni azok maradéktalan és eredményes teljesítését,
 3. megismerni és alkalmazni Don Bosco megelőző módszerét
 4. munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy az megfeleljen a Szalézi Intézmény Fenntartó elvárásainak.

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskolai tanári végzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, közoktatás-vezetői képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közoktatási vezetői gyakorlat, felekezethez tartozás, lelkipásztori ajánlás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó, fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és fejlesztési program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja: Két nyomtatott, összefűzött példányban, postai úton, a pályázatnak a Szalézi Intézmény Fenntartó címére történő megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 173.). A pályázat postára adásának határideje: 2019. január 7. Kérjük a borítékon feltüntetni: „igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vitális Gábor kazincbarcikai plébános, képviselő nyújt a +36 20 434 8579-es telefonszámon vagy e-mailben a vitalis.gabor.sdb@gmail.com  címen.

 


A Barcika Centrum Kft. könyvelő munkatársat keres a Barcika Holding cégcsoport könyvelési feladatainak ellátására
 

Feladatok:

 • Bejövő számlák átfogó ellenőrzése, rögzítése, könyvelése
 • Kapcsolattartás a szakmai területekkel
 • Közreműködés az éves vállalati tervek elkészítésében
 • Bank, pénztár könyvelése
 • Vegyes bizonylatok könyvelése, főkönyv teljes körű ellenőrzése
 • Közreműködés a havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzéseben, ellenőrzésében
 • Pénzügyi szabályzatok elkészítése, frissítése, ellenőrzése
 • Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokban részvétel

Elvárások:

 • felsőfokú gazdasági/pénzügyi végzettség vagy
 • mérlegképes könyvelő képesítés
 • hasonló szakmai területen legalább 3 éves tapasztalat
 • magas szintű MS Office ismeretek (különösen Excel)
 • pontos és hatékony munkavégzés,
 • analitikus szemlélet

A kiválasztás során előnyt jelent, de nem kizáró tényező:

 • Kulcs-Soft rendszer ismerete
 • Adózási, adótanácsadói ismeretek, tapasztalat

Amit kínálunk

 • alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munka szerződés
 • teljes munkaidő, általános munkarend;
 • változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1 sz.

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtásával: ITT

Jelentkezés határideje: 2018. 12.10.


A Barcika Centrum Kft. könyvelési csoportvezetőt keres a Barcika Holding cégcsoport könyvelési csoportjának szakmai vezetésére

Feladatok:

 • Könyvelési csoport munkájának irányítása ellenőrzése;
 • A bizonylati rend és fegyelem biztosítása, a szabályozók maradéktalan betartásának biztosítása;
 • Könyvelési feladatok ütemezése: Havi, negyedéves és éves zárások, koordinálása, végrehajtása
 • Negyedéves és éves beszámolók készítése;
 • Adóbevallások és éves beszámolók határidőre történő elkészítésének és benyújtásának előkészítése, megvalósítása;
 • Tevékenységi körébe tartozó folyamatok kialakítása, működtetése, ellenőrzése;
 • Számviteli politika, számviteli szabályzatok frissítése;
 • Az önkormányzati elszámolások koordinációja,

Elvárások:

 • felsőfokú végzettség, pénzügy számvitel szakirányon
 • mérlegképes könyvelő képesítés, regisztráció
 • Adótanácsadó/adószakértő végzettség vagy tanulmányok
 • Legalább 2 év főkönyvelői pozícióban szerzett tapasztalat
 • Legalább 2 év vezetői tapasztalat
 • magas szintű MS Office ismeretek (különösen Excel)
 • határozottság, precizitás
 • analitikus gondolkodásmód, folyamatorientált szemlélet
 • vezetői attitűd: csapat irányítására, fejlesztésére, motivációjára való képesség

A kiválasztás során előnyt jelent, de nem kizáró tényező:

 • Kulcs-Soft rendszer ismerete
 • Adózási, adótanácsadói ismeretek, tapasztalat

Amit kínálunk

 • alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munka szerződés
 • teljes munkaidő, általános munkarend;
 • változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1 sz.

Jelentkezés módja: önéletrajz a bérigény megjelölésével, referencia, motivációs levél, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának benyújtásával: ITT

Jelentkezés határideje: 2018. 12.10.


A Barcika Centrum Kft. jogi előadót keres

Feladatok:

 • Képviselő testületi anyagok előkészítése;
 • Szerződések előkészítése és azok véleményezése;
 • Cégcsoportot érintő helyi rendelet módosítások előkészítése;
 • Szabályzatok jogi ellenőrzése;
 • Közreműködés projektek jogi előkészítésében és követeléskezelési eljárásokban;
 • Kapcsolattartás együttműködés a cégcsoport ügyvédjével;

Elvárások:

 • Felsőfokú jogi diploma
 • Microsoft Office felhasználói ismeretek
 • Kiemelkedő írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség
 • Pontosság, precizitás,
 • Együttműködési készség

Előny:

 • Szakvizsga megléte
 • Önkormányzati vagy közigazgatási rendszerben szerzett tapasztalat
 • Ingatlangazdálkodási területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:

 • Alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munka szerződés
 • Változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Jelentkezési határidő: 2018.12.10.

Jelentkezés módja: önéletrajz, a pozíció, valamint a bérigény megjelölésével és motivációs levél, benyújtásával  ITT


A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. építésvezetőt  keres

Szakmai elvárások:

 • mélyépítésben és földmunkák irányításában való jártasság
 • közmű és útépítésben, valamint földmunkák irányításában szerzett tapasztalat
 • kivitelezési munkák helyszíni irányítására, ütemterv szerinti vezetésére való képesség
 • legalább középfokú szakirányú végzettség (építő-, építésztechnikus) / Felsőfokú szakirányú végzettség (építő- vagy építészmérnök diploma)
 • 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal
 • önálló, precíz munkavégzés, határozott fellépés, jó probléma megoldó készség,
 • terhelhetőség, koncentrálóképesség
 • jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind a partnereinkkel
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Amit kínálunk:

 • stabil munkahely
 • alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

Munkavégzés helye: Sajókaza

Jelentkezés módja:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, a pozíció és a bérigény megjelölésével küldje önéletrajzát a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2018.12.10.


A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. meggyőző szakmai referenciákkal rendelkező, nyitott, dinamikus menedzsert keres vezetői csapatába, a HR és kommunikációs feladatainak irányítására azt a szakmai vezetőt keressük, aki tudásával és látásmódjával a cég egységes a munkáltatói márka építésében és a vállalat régióban betöltött szerepének további erősítésében szeretne aktív szerepet betölteni.

Főbb felelősségi területek:

 • a HR stratégia kialakítása a vállalati üzletpolitikával összhangban;
 • a HR folyamatok és rendszerek fejlesztésével aktív szerep a munkavállalók megtartásában, bevonzásában, a munkáltatói márkaépítésben;
 • A kompenzáció, létszámgazdálkodás, karrierfejlesztés, teljesítményértékelés és személyügyi kérdésekben, valamint a képzésfejlesztés területein vezetői döntések előkészítése;
 • a HR szakértői csoport vezetése, kommunikációs szakmai terület koordinációja;
 • a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának tervezése,
 • online kampányok lebonyolításában, a közösségi média felületek menedzselésében való közreműködés,

Szakmai elvárások:

 • Felsőfokú végzettség, HR szakterület

 • Kommunikációs területen szerzett gyakorlat
 • HR szakterületen szerzett legalább 5 éves jártasság, vezetői tapasztalat, szakmai referencia
 • Online kommunikációs szakterületen szerzett tapasztalat
 • MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete,

Személyiségbeli elvárások

 • szóban és írásban is kiváló kommunikációs készség,
 • hiteles és meggyőző személyiség
 • rendszerelvű, folyamatszintű gondolkodás,
 • rugalmasság, gyors adaptációs képesség

Amit kínálunk:

 • szakmai önállósággal, felelősséggel és kreativitással végzett feladatok lehetősége,
 • alkalmazotti jogviszony, céges juttatások
 • határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

Munkavégzés helye: Sajókaza, ZV Zöld Völgy Kft. telephelye

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu. e-mail címre küldött, a munkakör pontos megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. december 10.


 


 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcika Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály legújabb állásajánlatai

állásajánlat

Programajánló

Édes karácsony! Süteménysütő verseny

Kazincbarcika

Nemzetek Kupája - Teke

Kazincbarcika

Nagycsaládosok Karácsonya

Kazincbarcika

Szekeres Adrien Adventi koncertje

Kazincbarcika

Angyali érintés - Kissné Király Piroska kiállítása

Kazincbarcika

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk