https://kolorline.hu/Vége a lomtalanításnak!

Vége a lomtalanításnak!

Szerző:

Kolorline szerkesztőség

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Kazincbarcika

Noha március 24-én véget ért a díjtalan limlomtalanítás Kazincbarcikán, a város területén több helyen is az akció lezárultát figyelmen kívül hagyva nagyobb terjedelmű hulladékot - például bútort, edényeket, egyéb feleslegessé vált műszaki eszközöket - helyeztek el. Ezért fokozottan felhívjuk társasházi övezetben élők figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő edényzetek és a hulladéktárolók mellé kizárólag az évi egy alkalommal történő lomtalanítás alkalmával helyezhetnek el hulladékot!

A kültéri zárható fém szeméttárolók, valamint a nem zárható szeméttárolókban elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetek és azok közvetlen környezetének tisztántartásáról a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek gondoskodnia kell a közterületek rendjéről szóló 5/1992. (III. 27.), valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a társasházak és lakásszövetkezetek a tisztántartási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatók! Hulladékot kizárólag hulladékgyűjtő edényzetben lehet gyűjteni függetlenül attól, hogy zárható hulladéktárolóban vagy azon kívül van elhelyezve.

A kazincbarcikai hulladékudvarokba - limlomtalanítási akciótól függetlenül - ingatlanonként térítésmentesen az alábbi hulladékok beszállítására van lehetőség:

- negyedévente 250 kg nem veszélyesnek minősülő hulladék, ebbe beletartozik évente maximum 8 db termékként tovább nem használható személyautó-gumiabroncs;

- évente 100 kg veszélyes hulladék (pl. kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések).

Fontos kiemelni: a hulladékudvarokban a mérlegelés kötelező, ezért mérlegelhető állapotban, azaz bezsákolva célszerű a hulladékot beszállítani. A mérlegelhetetlen, vegyesen beérkező hulladékot a hulladékudvar kezelőjének kötelessége az Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba irányítani, továbbá a hulladék konténerben való elhelyezése a lakosság feladata!

(A hulladékudvarok működésének részletes szabályait az alábbi linken olvashatják: www.zoldvolgy.hu/single-post/2016/05/02/Amit-a-hullad%C3%A9kudvarokr%C3%B3l-tudni-%C3%A9rdemes)

Aki nem az arra engedélyezett helyen helyez el hulladékot:

- a jegyző által hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható;

- helyszíni intézkedés során, ha a szabálysértés elkövetését elismeri, vele szemben helyszíni bírság kiszabására kerülhet sor;

- vele szemben szabálysértési eljárás indítható;

- vele szemben büntetőeljárás indítható.

Az Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság fokozottan ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a hulladékgyűjtő edényzetek, a kültéri szeméttárlók és ezek környékének tisztántartását! Abban az esetben, ha valaki azt tapasztalja, hogy a zárható szeméttárolóba illetéktelenül kívánnak behatolni, haladéktalanul hívja a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 06-48/510-550-es vagy az Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika 06-20/2-820-720-as telefonszámát!

 

Kazincbarcikai hulladékudvarok nyitvatartása

 

I. számú hulladékudvar

Herbolyai út 1.

Telefon: +36-20/324-6276

kedd 08.00-16.00, csütörtök 08.00-16.00, szombat 08.00-16.00

 

II. számú hulladékudvar

Múcsonyi út 2.

Telefon: +36-20/324-6276

szerda 08.00-16.00, péntek 08.00-16.00

Tájékoztató rókák veszettség elleni immunizálásáról

2017.03.31.09:19 Forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata

 

A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a ’70-es, ’80-as évek óta az úgynevezett „erdei veszettség” okoz nagy problémát. Ennek legfőbb terjesztője a róka.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) folytatja az 1992-ben elkezdett, évente kétszeri (áprilisban és októberben) végrehajtott, rókák veszettsége elleni immunizálási programot. A 2004-ben elnyert, három évre szóló Phare-pályázat és saját költségvetési forrás eredményeként az ország egész területén végrehajtott vakcinázás nagyon eredményes volt, a 2007. őszi kampánnyal befejeződött. A védekezés természetesen azóta is tart. Az Európai Unió támogatásával ez év tavaszán is sor kerül az ország valamivel kevesebb, mint 67 ezer km2-es területrészének vakcinázására.

Az április 1-jén kezdődő és várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampányt a FM NÉBIH irányításával a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.

Az előkészületek már jóval korábban megkezdődnek. A vakcinázási kampányt szervezők és a technikai végrehajtást végzők márciusban, minden érintett megyében szakmai értekezleteken tájékoztatják a résztvevőket a 2016. évi őszi kampány eredményeiről, és a tavaszi kampány feladatairól. Ekkor kapják meg a vadászatra jogosultak a tájékoztató anyagokat és a mintagyűjtéshez szükséges eszközöket. Ekkor kerül kihirdetésre az adott megyében a vakcinázás konkrét időintervalluma, az egyes megyék területéről beküldendő mintamennyiség, valamint a mintagyűjtés kezdete, vége.

A vakcinázási kampányban közreműködnek a megyei és járási kormányhivatalok állategészségügyi és népegészségügyi szakigazgatási szervei, és végül, de nem utolsó sorban az ország immunizálásra kijelölt területeinek valamennyi vadászatra jogosultja.

A kampányidőszakban közel másfélmillió adag, csalétekbe rejtett vakcina döntő hányadát repülőgépekről juttatjuk ki a területre, amelyek az országban hat repülőtérről, szigorú előírások szerint, precízen tervezett útvonalakon és program alapján startolnak, és megyei ütemezésben (folyamatos ellenőrzés alatt) végzik munkájukat. Az ország kijelölt területének minden km2-ére átlagosan 20 adag csalétekbe rejtett vakcina kerül (kivéve a településeket, a folyókat, tavakat, közutakat, vasútvonalakat - ezekre a helyekre nem kerülhet vakcina).

Azokon a területeken, ahol nem célszerű, vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel kerül sor a vakcina-kihelyezésre (Paks, Algyő és Tiszaújváros térségében, a Balaton Somogy és Zala megyei parti települései közelében, Záhony térségében és repülési tilalmi övezetekben).

A már évek óta tartó vakcinázás eredményeként jelentősen lecsökkent Magyarországon a veszettségi esetek száma. Amíg 1992 előtt évente átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004-ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a százat (124 eset), 2009-ben már csak 1 veszettségi esetet jelentettek hazánkban. 2010 első felében öt esetet regisztráltak (a beteg állatok mindegyike az országhatáron - Szerbia felől - átkelve jutott át hazánk területére), míg 2011-ben, 2012-ben nem állapítottak meg veszettségi esetet.

2013 szeptemberében Kecskemét környékén, nem immunizált területen diagnosztizálták a betegséget egy rendellenesen viselkedő rókában. 2013-ban összesen 24, 2014. évben 23 eset került megállapításra. A 2013. év őszén elrendelt gócoltás területéhez képest a NÉBIH döntése értelmében az Európai Bizottság támogatásával 2015 tavaszától tovább növekedett a védekezésre kijelölt területet. 2016 tavaszán Szerencs térségében jelöltek ki újabb gócoltásra területet egy pozitív róka megállapítás miatt, azóta nem diagnosztizáltak újabb megbetegedést hazánkban. 2017-ben tavasszal és Ősszel is azonos területen, mintegy 67 ezer km2-en zajlik a védekezés.

Az eredmények ellenére a folyamatos kontroll nem maradhat el. A vakcinázás után (egy hónapos várakozást követően) a vadászterületek kezelőinek a vakcinázott területekről meghatározott számban - a hatósági állatorvosok útján - rókákat/sakált kell laboratóriumi ellenőrző vizsgálatra küldeni a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára. Noha a veszettség elleni beavatkozás az ember érdekében történik, annak minden terhét a FM és intézményei viselik. A humánegészségügyért felelős tárca mindezidáig nem tudott hozzájárulni a költségekhez.

Bár a veszettség elleni védekezés már hosszú ideje tart, az országos mentességig még további évek vannak hátra. A WHO előírása szerint az a terület nevezhető veszettségtől mentesnek, ahol két egymást követő évben nem regisztráltak veszettségi esetet. Ennek eléréséhez még komoly erőfeszítésekre van szükség. Annál is inkább állítható ez, mert a szomszédjaink közül csak Szlovénia, Ausztria és Szlovákia tart a mentesítés hozzánk hasonló fázisában, míg Horvátország, Szerbia és Románia hasonló módszerrel védekezik a veszettség ellen, mint hazánk, de még számos eset fordul elő. Ukrajna, valamint a fenti országok felől - a veszett rókák bevándorlásának kockázata miatt - továbbra is rendszeres védekezésre kell felkészülni. Ezért a veszettség elleni vakcinázást a következő években is folytatni kell.

 

Földművelésügyi Minisztérium

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További híreink

Úticél: Kolorcity! - Szeptember 15-ig még be lehet adni a fotó és mozgókép alkotói pályázatot

Dátum: 2022. aug 11. 16:38

A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet egy Kazincbarcikáról készülő útikönyv képi illusztrációihoz kapcsolódó fotó és mozgókép alkotói kiírásban.

A Barcika Szolg Kft. közleménye melegvíz szolgáltatás szüneteltetéséről

Dátum: 2022. aug 11. 08:17

Értesítjük a város melegvíz-szolgáltatást igénybe vevő felhasználóit, hogy az ALTEO-Therm Kft. üzemeltetésében lévő Fűtőerőmű egyes berendezéseinek cseréje, illetve karbantartása, valamint a Barcika Szolg Kft. által a városi távhővezeték-rendszeren tervezett munkavégzés miatt 2022. augusztus 22-én 06:00 órától várhatóan 2022. augusztus 25-én 10:00 óráig a távhőszolgáltatás – ezáltal a távhőszolgáltatással összefüggő használati melegvíz szolgáltatás - a teljes városban szünetel.

Kihagyhatatlan gyűjtemény Kazincbarcika sportmúltjából

Dátum: 2022. aug 10. 17:48

Augusztus 6-án nyílt meg a kazincbarcikai sportlegendák relikviái kiállítás a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében. Aki lemaradt róla, szeptember 2-ig megtekintheti az egyedülálló gyűjteményt.

A KolorFesztiválon folytatódik a határvadász toborzás

Dátum: 2022. aug 10. 16:52

Kazincbarcikán, a KolorFesztiválon folytatódik a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság határvadászokat toborzó kampánya augusztus 11-én, 12-én, 13-án a Mezey István Művészeti Központ udvarán, 18-án és 19-én a Fő téren, valamint a BorsdoChem Kolorfutás Night-on.

KolorTV élőben

Programajánló

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG kiállítás

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG kiállítás

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

HORGAS ESZTER FUVOLAMŰVÉSZ ÉS HÁRS VIKTOR ESTJE

EDELÉNY, L’HUILLIER-COBURG KASTÉLY KERTJE

GROUP’N’SWING

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

FÉNYFESTÉS

Kazincbarcika, Fő tér, Polgármesteri Hivatal épülete

Szavazás

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében kiírt kreatív falfestési pályázat közönségszavazása

Grubánovits Attila: Mátyás király

(8) szavazat

Grubánovits Attila: Látványterv

(10) szavazat

Méhész-Polyák Attila: Túléléskamra

(14) szavazat

Csikó Emőke: A Föld utolsó órája

(110) szavazat

Csovics-Mata Eszter: Zöld város koncepció

(254) szavazat

Méhész-Polyák Attila: Zöldfal

(22) szavazat

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Reklám

Facebook

Szurkoljunk