https://kolorline.hu/Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat

Szerző:

Kolorline szerkesztőség

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Kazincbarcika

Kazincbarcika Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15. 3. em.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése; az intézmény szakszerű és törvényes, költséghatékony működtetése; az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség;

- nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

- szociális szakvizsga vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása;

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

- magyar állampolgárság;

- cselekvőképesség;

- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális területen szerzett, legalább 8 év feletti vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott szakmai életrajz;

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontja szerint büntető eljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok);

- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolatai;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

- a pályázó nyilatkozta arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lászlóné nyújt, a 06-48/514-757-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017/HP, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

- személyesen: Szitka Péter polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 1/A. § (13) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kazincbarcika.hu

- Kolor7 magazin

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok lesznek behívva, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt.

További híreink

Nem sikerült a győzelem a Kazincbarcikai KSE női kézilabdacsapatának (frissítve)

Dátum: 2022. nov 27. 19:15

Az Ungvár KC diadalmaskodott szombaton a Don Bosco Sportcsarnokban, az NB II Észak-kelet csoportjában a KKSE ellen.

Adventi játszóházak Kazincbarcikán

Dátum: 2022. nov 27. 08:36

Ünnepi videón a Gyermekek Háza - Kézművesház adventi programsora

Annyi az adventi program, hogy csak kapkodjuk a fejünket

Dátum: 2022. nov 26. 19:41

Kisfilmünkben heti bontásban a részletek, egy stand up comedy bónusszal

Szolgálat közben mentettek életet a barcikai rendőrök

Dátum: 2022. nov 26. 11:00

A leghősiesebb tettet hajtotta végre két járőr pénteken Kazincbarcikán. Egy üzletben rosszul lett férfit élesztettek sikeresen újra.

KolorTV élőben

Programajánló

Izsó Miklós Képzőművészeti Kör kiállítás-megnyitó

Mezey István Művészeti Központ udvara

II. adventi gyertyagyújtás

Mezey István Művészeti Központ udvara

Városi Mikulás-ünnepség I.

Mezey István Művészeti Központ

Mesés kalandozás a Mikulás-vonattal Kazincbarcikán

Mezey István Művészeti Központ udvara

Mikulás-kocogás

Mezey István Művészeti Központ

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk