https://kolorline.hu/TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL, AZ ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSÁRÓL/ELŐRE HOZÁSÁRÓL- 1. rész

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL, AZ ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSÁRÓL/ELŐRE HOZÁSÁRÓL- 1. rész

Szerző:

Kolorline szerkesztőség

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Életmód

A cikk az iskolaérettség feltételeit, a korai beiskolázás esetleges káros következményeit, valamint az iskolakezdés halasztásának/előre hozásának lehetőségeit foglalja össze. Válaszok a leggyakrabban feltett szülői kérdésekre.

Egy gyermekek életének egyik legjelentősebb fordulópontja az iskolába lépésének napja. Ez az indulás az, mely iskolai pályafutásuk sikerességét meghatározhatja, ami a későbbiekben egész életére kihathat, ezért nagyon fontos, hogy arra felkészülten lépjék át a gyermekek az általános iskola kapuit 1. osztályos korukban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. § (2) rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Az iskolaérettség kritériumai:
E szerint a gyermeknek: biológiai, pszichikus (értelmi-érzelmi) és szociális szempontból is szükséges megfelelnie az iskolai követelményeknek. Nézzük ezeket kissé részletesebben!

1. Biológiai alkalmasság –megítélése védőnők, gyermekorvosok kompetenciája.
Optimális testi fejlettséget és egészségi állapotot jelent, amely magába foglalja a tanköteles életkornak megfelelő testsúly, testmagasság mellett a nagymozgások összerendezettségét, valamint a látás-mozgás megfelelő koordinációját, valamint a kialakult kézdominanciát.

2. Pszichikus fejlettség megítélése az alábbiakat tartalmazza többek között:

 • aktív figyelem-koncentráció (tartósan kb. 10-15 percig legyen képes a gyermek lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével, egyéb játékkal);
 • beszéd (artikuláció, szókincs, mondatszerkezet);
 • általános tájékozottság (saját magára, családjára vonatkozó reális információk, bal-jobb megkülönböztetése, megfelelő téri- idői tájékozódás, testrészek megnevezése);
 • emlékezet (a felidézés készsége vizuális, auditív téren);
 • gondolkodási funkciók (lényeglátás, elemző- összetevő gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerésére, analógiák alkotása, számfogalom 5-6-ig, elemi szintű matematikai műveletek, mint pl. hozzárakás, elvétel, pótlás, bontás);
 • rajzkészség is alkalmas legyen az íráselsajátításhoz (némi gyakorlatot szerzett már finommotorikus mozgásokban: rajzol, színez, fest, gyurmázik);
 • feladattudat (a gyermek szeret és vágyik feladatokat megoldani, mindezt a teljesítmény igényével);
 • feladattartás (megfelelő kitartás, nem hagy félbe feladatokat);
 • érzelmi kiegyensúlyozottság (szélsőséges hangulatingadozások mellőzése);
 • önellátás (pl. öltözködés, étkezés terén);
 • önmaga irányítására (pl. nagy mozgás- és beszéd igényének késleltetése).

3. Szociális érettség kritériumai többek között:

 • kapcsolatteremtés és fenntartás kortársaival és a felnőttekkel;
 • beilleszkedés igénye (csoportjába, kisebb-nagyobb létszámú közösségbe);
 • szabálytudat (közös játékoknál, tevékenységeknél);
 • szociabilitás (barátkozásra való hajlam, társas élet kedvelése);
 • szófogadás (felnőtt irányításának elfogadása).

Esetleges következmények, ha egy gyermek éretlenül megy el iskolába

Amennyiben a gyermek úgy kezdi el az általános iskola 1. osztályát, hogy alapképességei, alapkészségei jelentősen elmaradnak az életkorának megfelelő szinttől, az a későbbiekben különféle negatív következményekkel járhat (a legváltozatosabb formában, összetételben és szinten):

 1. A biológiai alapfunkciók zavarai (alvás, táplálkozás, kiválasztás zavarai);
 2. Ritmikus motoros rendellenességek (ujjszopás, önringatás, tic);
 3. Pszichoszomatikus zavarok (pl. has-, torok-, fejfájás, hányinger, stb.);
 4. Neurotikus tünetek (szeparációs szorongás, teljesítményszorongás, kényszer, későbbi következmények lehetnek: iskolakerülés, szenvedélybetegségek, stb.);
 5. A hangulat rendellenességei (pl. depresszív tünetek: kedvetlenség, sírás, örömtelenség, motiváció hiánya, stb.);
 6. Tanulási problémák (rossz osztályzatok, hiperaktivitás, beszédzavarok, stb., következményei lehetnek: megszégyenítés, osztályismétlés, kirekesztés, önbizalom-hiány, stb.);
 7. Szociális készségek területén: elmagányosodás, kiközösítés, barátok hiánya, stb.

Fontos hangsúlyozni, hogy az iskolaérettség (vagy iskolaéretlenség) nem azonos az értelmi képességek megítélésével, annál sokkal összetettebb dolog.

Érdemes támaszkodni az óvodapedagógus(ok) véleményére az iskolakezdés kérdésének eldöntésében, továbbá előzetes időpont-egyeztetés után intézményünk szakemberei is szívesen állnak a szülők rendelkezésére.

Forrás: Smolnicki Beáta tagintézmény-igazgatóhelyettes, Pedagógiai Szakszolgálat

További híreink

Bike Day

Dátum: 2023. szept 23. 08:00

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság idén is megrendezte a Bike Day elnevezésű balesetmegelőzési programját. A Don Bosco Sportközpont parkolójában több mint 100 helyi óvodás és általános iskolás mutatta meg, mennyire jártas a KRESZ-ben, és mennyire veszi jól a gyakorlatban a közlekedési akadályokat.

Feloldották az útzárat a Lidl-körforgalomnál

Dátum: 2023. szept 22. 19:25

Nem készült el még teljesen, ám szeptember 22-én feloldották a Mátyás király út-Pollack Mihály utca kereszteződésében az útzárat. Azok a munkálatok, amelyek még hátravannak, már nem járnak teljes korlátozással.

ERASMUS+ BARCELONA – 2023

Dátum: 2023. szept 20. 20:38

Az Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola megnyerte az Erasmus+ rövidtávú szakmai gyakorlatának lehetőségét. 2023. június 25. és július 16. között Barcelonában bővült 12 grafikus tanuló szakmai tapasztalata, kulturális műveltsége.

Kertünk felkészítése a szélsőséges időjárásra — a kertben alkalmazható alkalmazkodási válaszlépések

Dátum: 2023. szept 19. 09:00

Kertünk fokozottan ki van téve az éghajlati elemeknek, a globális szintű klímaváltozás okozta extrém időjárás súlyosan károsíthatja a növényeket, kerti eszközöket és melléképületeket, ezzel akár jelentős anyagi károkat és terméskiesést okozva. Az ilyen jellegű károk egy része megelőzhető, ha tudatosan felkészítjük kertünket és – ha kert hiányában is kertészkednénk, akkor – erkélyünket az extrém időjárási események okozta kihívásokra. Ehhez fontos átgondolnunk, hogy a kertünknek vagy erkélyünknek milyen adottságai vannak, és a várható jövőbeli éghajlati változásokat figyelembe véve, tudatosan célszerű megtervezni a változtatásokat, beavatkozásokat.

KolorTV élőben

Programajánló

Mezey-workshop II.

Mezey István Művészeti Központ

Idősek világnapja 2023

Don Bosco Sportközpont

Alakreform-edzés Rubint Rékával

Kazinczy Ferenc Tornacsarnok

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk