https://kolorline.hu/TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL, AZ ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSÁRÓL/ELŐRE HOZÁSÁRÓL- 1. rész

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL, AZ ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSÁRÓL/ELŐRE HOZÁSÁRÓL- 1. rész

Szerző:

Kolorline szerkesztőség

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Életmód

A cikk az iskolaérettség feltételeit, a korai beiskolázás esetleges káros következményeit, valamint az iskolakezdés halasztásának/előre hozásának lehetőségeit foglalja össze. Válaszok a leggyakrabban feltett szülői kérdésekre.

Egy gyermekek életének egyik legjelentősebb fordulópontja az iskolába lépésének napja. Ez az indulás az, mely iskolai pályafutásuk sikerességét meghatározhatja, ami a későbbiekben egész életére kihathat, ezért nagyon fontos, hogy arra felkészülten lépjék át a gyermekek az általános iskola kapuit 1. osztályos korukban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. § (2) rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Az iskolaérettség kritériumai:
E szerint a gyermeknek: biológiai, pszichikus (értelmi-érzelmi) és szociális szempontból is szükséges megfelelnie az iskolai követelményeknek. Nézzük ezeket kissé részletesebben!

1. Biológiai alkalmasság –megítélése védőnők, gyermekorvosok kompetenciája.
Optimális testi fejlettséget és egészségi állapotot jelent, amely magába foglalja a tanköteles életkornak megfelelő testsúly, testmagasság mellett a nagymozgások összerendezettségét, valamint a látás-mozgás megfelelő koordinációját, valamint a kialakult kézdominanciát.

2. Pszichikus fejlettség megítélése az alábbiakat tartalmazza többek között:

 • aktív figyelem-koncentráció (tartósan kb. 10-15 percig legyen képes a gyermek lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével, egyéb játékkal);
 • beszéd (artikuláció, szókincs, mondatszerkezet);
 • általános tájékozottság (saját magára, családjára vonatkozó reális információk, bal-jobb megkülönböztetése, megfelelő téri- idői tájékozódás, testrészek megnevezése);
 • emlékezet (a felidézés készsége vizuális, auditív téren);
 • gondolkodási funkciók (lényeglátás, elemző- összetevő gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerésére, analógiák alkotása, számfogalom 5-6-ig, elemi szintű matematikai műveletek, mint pl. hozzárakás, elvétel, pótlás, bontás);
 • rajzkészség is alkalmas legyen az íráselsajátításhoz (némi gyakorlatot szerzett már finommotorikus mozgásokban: rajzol, színez, fest, gyurmázik);
 • feladattudat (a gyermek szeret és vágyik feladatokat megoldani, mindezt a teljesítmény igényével);
 • feladattartás (megfelelő kitartás, nem hagy félbe feladatokat);
 • érzelmi kiegyensúlyozottság (szélsőséges hangulatingadozások mellőzése);
 • önellátás (pl. öltözködés, étkezés terén);
 • önmaga irányítására (pl. nagy mozgás- és beszéd igényének késleltetése).

3. Szociális érettség kritériumai többek között:

 • kapcsolatteremtés és fenntartás kortársaival és a felnőttekkel;
 • beilleszkedés igénye (csoportjába, kisebb-nagyobb létszámú közösségbe);
 • szabálytudat (közös játékoknál, tevékenységeknél);
 • szociabilitás (barátkozásra való hajlam, társas élet kedvelése);
 • szófogadás (felnőtt irányításának elfogadása).

Esetleges következmények, ha egy gyermek éretlenül megy el iskolába

Amennyiben a gyermek úgy kezdi el az általános iskola 1. osztályát, hogy alapképességei, alapkészségei jelentősen elmaradnak az életkorának megfelelő szinttől, az a későbbiekben különféle negatív következményekkel járhat (a legváltozatosabb formában, összetételben és szinten):

 1. A biológiai alapfunkciók zavarai (alvás, táplálkozás, kiválasztás zavarai);
 2. Ritmikus motoros rendellenességek (ujjszopás, önringatás, tic);
 3. Pszichoszomatikus zavarok (pl. has-, torok-, fejfájás, hányinger, stb.);
 4. Neurotikus tünetek (szeparációs szorongás, teljesítményszorongás, kényszer, későbbi következmények lehetnek: iskolakerülés, szenvedélybetegségek, stb.);
 5. A hangulat rendellenességei (pl. depresszív tünetek: kedvetlenség, sírás, örömtelenség, motiváció hiánya, stb.);
 6. Tanulási problémák (rossz osztályzatok, hiperaktivitás, beszédzavarok, stb., következményei lehetnek: megszégyenítés, osztályismétlés, kirekesztés, önbizalom-hiány, stb.);
 7. Szociális készségek területén: elmagányosodás, kiközösítés, barátok hiánya, stb.

Fontos hangsúlyozni, hogy az iskolaérettség (vagy iskolaéretlenség) nem azonos az értelmi képességek megítélésével, annál sokkal összetettebb dolog.

Érdemes támaszkodni az óvodapedagógus(ok) véleményére az iskolakezdés kérdésének eldöntésében, továbbá előzetes időpont-egyeztetés után intézményünk szakemberei is szívesen állnak a szülők rendelkezésére.

Forrás: Smolnicki Beáta tagintézmény-igazgatóhelyettes, Pedagógiai Szakszolgálat

További híreink

Úticél: Kolorcity! - Szeptember 15-ig még be lehet adni a fotó és mozgókép alkotói pályázatot

Dátum: 2022. aug 11. 16:38

A Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet egy Kazincbarcikáról készülő útikönyv képi illusztrációihoz kapcsolódó fotó és mozgókép alkotói kiírásban.

A Barcika Szolg Kft. közleménye melegvíz szolgáltatás szüneteltetéséről

Dátum: 2022. aug 11. 08:17

Értesítjük a város melegvíz-szolgáltatást igénybe vevő felhasználóit, hogy az ALTEO-Therm Kft. üzemeltetésében lévő Fűtőerőmű egyes berendezéseinek cseréje, illetve karbantartása, valamint a Barcika Szolg Kft. által a városi távhővezeték-rendszeren tervezett munkavégzés miatt 2022. augusztus 22-én 06:00 órától várhatóan 2022. augusztus 25-én 10:00 óráig a távhőszolgáltatás – ezáltal a távhőszolgáltatással összefüggő használati melegvíz szolgáltatás - a teljes városban szünetel.

Kihagyhatatlan gyűjtemény Kazincbarcika sportmúltjából

Dátum: 2022. aug 10. 17:48

Augusztus 6-án nyílt meg a kazincbarcikai sportlegendák relikviái kiállítás a Mezey István Művészeti Központ kiállítótermében. Aki lemaradt róla, szeptember 2-ig megtekintheti az egyedülálló gyűjteményt.

A KolorFesztiválon folytatódik a határvadász toborzás

Dátum: 2022. aug 10. 16:52

Kazincbarcikán, a KolorFesztiválon folytatódik a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság határvadászokat toborzó kampánya augusztus 11-én, 12-én, 13-án a Mezey István Művészeti Központ udvarán, 18-án és 19-én a Fő téren, valamint a BorsdoChem Kolorfutás Night-on.

KolorTV élőben

Programajánló

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG kiállítás

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

LÉGGÖMBBŐL ÉPÍTETT MESEVILÁG kiállítás

Kazincbarcika, Ádám Jenő Tagiskola

HORGAS ESZTER FUVOLAMŰVÉSZ ÉS HÁRS VIKTOR ESTJE

EDELÉNY, L’HUILLIER-COBURG KASTÉLY KERTJE

GROUP’N’SWING

Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ udvara

FÉNYFESTÉS

Kazincbarcika, Fő tér, Polgármesteri Hivatal épülete

Szavazás

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében kiírt kreatív falfestési pályázat közönségszavazása

Grubánovits Attila: Mátyás király

(8) szavazat

Grubánovits Attila: Látványterv

(10) szavazat

Méhész-Polyák Attila: Túléléskamra

(14) szavazat

Csikó Emőke: A Föld utolsó órája

(110) szavazat

Csovics-Mata Eszter: Zöld város koncepció

(254) szavazat

Méhész-Polyák Attila: Zöldfal

(22) szavazat

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Reklám

Facebook

Szurkoljunk