https://kolorline.hu/PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására

Szerző:

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Kazincbarcika

Kazincbarcika Város Önkormányzata „A sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről” szóló 6/2013. (IV. 9.) önkormányzati rendelete alapján 2021. évre pályázatot hirdet a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről szóló 6/2013. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Pályázat célja: a városban működő sportegyesületek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Kazincbarcika város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek. Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája: vissza nem térítendő működési célú támogatás. A működési célú támogatás felhasználása a pályázati felhívás 1. sz mellékletében felsorolt eszköz és szolgáltatás beszerzésekre történhet

Nem részesülhet támogatásban:
A rendelet alapján nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a sportegyesület,

  1. amely a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

  2. amely a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,

  3. amely szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette.

  4. amelynek lejárt esedékességű tartozása van Kazincbarcika Város Önkormányzatával, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévő gazdasági társaságok (Barcika Centrum Kft., Barcika Art Kft., Barcika Kontroll Kft., Barcika Park Kft., Barcika Príma Kft., Barcika Szolg Kft.), vagy az Önkormányzat intézményeinek (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi Könyvtár) valamelyikével szemben.

  5. amely az előző évi támogatási összeggel határidőre nem számolt el és a fel nem használt támogatás visszafizetésére nem került sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat:
a) a megpályázott időszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével;
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, tovább nemleges adóigazolást arra vonatkozóan, hogy a NAV felé nincs tartozás;
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben köztartozás   rendezésére, a sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás;
d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot;
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlapon -, amely a rendelet 1. melléklete -, pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

Érvénytelen a pályázat:
- ha nem az arra jogosult pályázó nyújtja be,
- ha a pályázat a megadott határidőn túl lett benyújtva.

Elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet III.)  8) pontja értelmében a Társadalompolitikai Bizottság jogosult.

A támogatásban részesített pályázók jegyzékét Kazincbarcika Város Önkormányzata hivatalos honlapján teszi közzé. A pályázók a döntést követően írásos értesítőt kapnak.

A támogatás összegének odaítélését követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Amennyiben a működési célú támogatás felhasználása bérleti díj finanszírozását is szolgálja, úgy az elnyert működési célú támogatásból  a bérleti díj a sportlétesítmény üzemeltetőjének kerül átutalásra a támogatott sportegyesület nevére szóló számla másolatának Gazdálkodási Osztályra történő leadását követő 10. naptári napon belül

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást részletes, tartalmi beszámolóval kell igazolni, amely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (pályázati adatlap, programleírás, részletes költségvetés).

Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra lett-e felhasználva.

A pályázat során elnyert működési célú támogatás elszámolása az alábbiak szerint történhet:

  1. egyszerűsített szakmai beszámoló elkészítésével

  2. szakmai beszámoló, valamint a támogatási szerződés kapcsán elszámolandó tételekről összesítő kimutatás készítésével

  3. a felhasznált támogatás összegéről tételes kimutatás és számlaösszesítő készítésével, záradékolt számlamásolatok benyújtásával.

Az a) és b) pontban meghatározott elszámolási mód esetében a pályázó nyilatkozni köteles arról, hogy a pályázat útján elnyert működési célú támogatás felhasználásához kapcsolódó dokumentációt, számlákat, nyilvántartásokat a pályázó székhelyén 8 évig megőrzi és a Kazincbarcika Város Önkormányzata által kezdeményezett ellenőrzés esetén azokat rendelkezésre bocsájtja.

A támogatás elszámolására vonatkozó mód meghatározásakor figyelembe kell venni

a) a támogatás összegét

b) a támogatási összeg felhasználásának célját

c) a támogatásból megvalósítandó feladat összetettségét

Az elszámolás módja a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

Társadalompolitikai Bizottság által jóváhagyott támogatás összeget átcsoportosítani (bérleti díj, működési költség), a következő gazdasági évre átvinni nem lehet.

A szakmai és/vagy pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: tárgyévet követő január 31. napjáig.

Egyéb információ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a rendelet a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 20/823-9942-es telefonszámon.

Pályázati adatlap letölthető: ITT
Pályázati felhívás letölthető: ITT
 

 

További híreink

Szász szőnyegkiállítás nyílt a Mezeyben

Dátum: 2022. jan 25. 12:00

„Szász szőnyegek" címmel nyílt kiállítás a Mezey István Művészeti Központban január 21-én. A tárlaton Vámos Arnold tulajdonában lévő Szász Endre festőművész által tervezett faliszőnyegeket csodálhatja meg a művészetkedvelő közönség.

Megkezdődött a vízi komplexum építése

Dátum: 2022. jan 25. 09:58

2022 januárjában - a terveknek megfelelően - átadták a Csónakázó-tó melletti füves területet a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez, hogy megvalósulhasson az elmúlt évek legnagyobb városi beruházása: a kazincbarcikai vízi komplexum megépítése.

Már lehet jelentkezni az idei rejtvényfejtő versenyre

Dátum: 2022. jan 24. 15:59

Idén ötödik alkalommal szervez rejtvényfejtő versenyt az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub és a Barcika Art Nonrpofit Kft. február 11-én. Jelentkezni és regisztrálni a (+36) (48) 310-116-os telefonszámon, vagy a rejtveny@kolorcity.hu e-mail-címen lehet, 2022. február 4. (péntek) 16:00 óráig!

Szeptemberben indulhat a vegyészmérnöki egyetemi alapképzés Kazincbarcikán

Dátum: 2022. jan 24. 12:56

Már lehet jelentkezni a Kazincbarcikán induló vegyészmérnöki egyetemi alapképzésre. A Miskolci Egyetem, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Wanhua BorsodChem Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata összefogásával és együttműködésével idén szeptemberben itt, helyben, az Irinyi János Református Oktatási Központban kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat azok, akik ezen a területen szeretnék elkezdeni vagy folytatni karrierjüket. Ráadásul a gyakorlati képzésüket a későbbi esetleges munkahelyük, a helyi vegyipari óriáscég biztosítja.

KolorTV élőben

Programajánló

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk