https://kolorline.hu/PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására

Szerző:

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Publikálva:

Utolsó frissítés:

Kategória:

Kazincbarcika

Kazincbarcika Város Önkormányzata „A sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről” szóló 6/2013. (IV. 9.) önkormányzati rendelete alapján 2021. évre pályázatot hirdet a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről szóló 6/2013. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Pályázat célja: a városban működő sportegyesületek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Kazincbarcika város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek. Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája: vissza nem térítendő működési célú támogatás. A működési célú támogatás felhasználása a pályázati felhívás 1. sz mellékletében felsorolt eszköz és szolgáltatás beszerzésekre történhet

Nem részesülhet támogatásban:
A rendelet alapján nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a sportegyesület,

  1. amely a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

  2. amely a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,

  3. amely szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette.

  4. amelynek lejárt esedékességű tartozása van Kazincbarcika Város Önkormányzatával, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévő gazdasági társaságok (Barcika Centrum Kft., Barcika Art Kft., Barcika Kontroll Kft., Barcika Park Kft., Barcika Príma Kft., Barcika Szolg Kft.), vagy az Önkormányzat intézményeinek (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi Könyvtár) valamelyikével szemben.

  5. amely az előző évi támogatási összeggel határidőre nem számolt el és a fel nem használt támogatás visszafizetésére nem került sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat:
a) a megpályázott időszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével;
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, tovább nemleges adóigazolást arra vonatkozóan, hogy a NAV felé nincs tartozás;
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben köztartozás   rendezésére, a sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás;
d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot;
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlapon -, amely a rendelet 1. melléklete -, pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

Érvénytelen a pályázat:
- ha nem az arra jogosult pályázó nyújtja be,
- ha a pályázat a megadott határidőn túl lett benyújtva.

Elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet III.)  8) pontja értelmében a Társadalompolitikai Bizottság jogosult.

A támogatásban részesített pályázók jegyzékét Kazincbarcika Város Önkormányzata hivatalos honlapján teszi közzé. A pályázók a döntést követően írásos értesítőt kapnak.

A támogatás összegének odaítélését követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Amennyiben a működési célú támogatás felhasználása bérleti díj finanszírozását is szolgálja, úgy az elnyert működési célú támogatásból  a bérleti díj a sportlétesítmény üzemeltetőjének kerül átutalásra a támogatott sportegyesület nevére szóló számla másolatának Gazdálkodási Osztályra történő leadását követő 10. naptári napon belül

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást részletes, tartalmi beszámolóval kell igazolni, amely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (pályázati adatlap, programleírás, részletes költségvetés).

Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra lett-e felhasználva.

A pályázat során elnyert működési célú támogatás elszámolása az alábbiak szerint történhet:

  1. egyszerűsített szakmai beszámoló elkészítésével

  2. szakmai beszámoló, valamint a támogatási szerződés kapcsán elszámolandó tételekről összesítő kimutatás készítésével

  3. a felhasznált támogatás összegéről tételes kimutatás és számlaösszesítő készítésével, záradékolt számlamásolatok benyújtásával.

Az a) és b) pontban meghatározott elszámolási mód esetében a pályázó nyilatkozni köteles arról, hogy a pályázat útján elnyert működési célú támogatás felhasználásához kapcsolódó dokumentációt, számlákat, nyilvántartásokat a pályázó székhelyén 8 évig megőrzi és a Kazincbarcika Város Önkormányzata által kezdeményezett ellenőrzés esetén azokat rendelkezésre bocsájtja.

A támogatás elszámolására vonatkozó mód meghatározásakor figyelembe kell venni

a) a támogatás összegét

b) a támogatási összeg felhasználásának célját

c) a támogatásból megvalósítandó feladat összetettségét

Az elszámolás módja a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

Társadalompolitikai Bizottság által jóváhagyott támogatás összeget átcsoportosítani (bérleti díj, működési költség), a következő gazdasági évre átvinni nem lehet.

A szakmai és/vagy pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: tárgyévet követő január 31. napjáig.

Egyéb információ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a rendelet a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 20/823-9942-es telefonszámon.

Pályázati adatlap letölthető: ITT
Pályázati felhívás letölthető: ITT
 

 

További híreink

Újraindul a kazincbarcikai úszószakosztály!

Dátum: 2021. szept 18. 08:00

Az új személyi feltételeknek hála az úszószakosztály ez év szeptemberétől újra megkezdi a munkát. Bemutató edzésre szeptember 20-án kerül sor a Kazincbarcikai Fedett Uszodában.

Tűzifát csak megbízható, bevált helyről!

Dátum: 2021. szept 18. 08:00

A postaládájába dobott szórólapon szereplő telefonszámról rendelt tűzifát egy férfi Békéscsabán. Két Borsod megyei férfi szállította ki neki a tüzelőt, de kevesebbet kapott, mint amennyit kért és kifizetett.

Megelőzés kortalanul

Dátum: 2021. szept 17. 13:49

A rendőrök Komplex bűnmegelőzési, és baleset-megelőzési napot tartottak Sajókazán.

Az elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni

Dátum: 2021. szept 17. 09:00

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében szeptember 16-tól az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni.

KolorTV élőben

Programajánló

Idősek hónapja – Csepregi Éva műsora

Don Bosco Sportcsarnok

Idősek hónapja – Zorán-koncert

Egressy Béni Művelődési Központ

Legfrissebb galéria

Legfrissebb videók

Facebook

Szurkoljunk